පාස්කු ඉරිදා

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයට සැක 106 ක් අත්අඩංගුවේ

පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරය ඇතුලු ත‍්‍රස්ත ක‍්‍රියාවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 106 දෙනෙකු මේවන විට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා….