බෝම්බ

මරාගෙන මැරුණු ත්‍රස්තයන්ගේ ඩී එන් ඒ පරීක්ෂණ සැසදෙයි

පාස්කු ඉරිදා එල්ලවූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරවලට සම්බන්ධවූ බෝම්බකරුවන්ගේ ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණ සියල්ලම සැසදී ඇති බව…

මරාගෙන මැරුණු බෝම්බකරුට පින් දෙන්න ආ 5ක් අත්අඩංගුවට

මරාගෙන මැරුණ බෝම්බකරුවකු සඳහා ආගමික වතාවත් සඳහා පැමිණි මවුලවිවරයකු ඇතුළු පිරිසක් පොලිස් අත්අඩංගුවටපත්ව තිඛෙනවා. මෙසේ…

සහරාන්ගේ කඳවුරු ඇල්ලූ පොලිස් මෙහෙයුම

තවුහිද් ජමාත් සංවිධානයේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරැවන් ඇතුළු ප්‍රබලයන් රැසක් කොටුකර ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ මේ වනවිට…