ඇමති ධුර අත්හල මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු මහනායක හිමිවරු බැහැදකියි

අමාත්‍ය ධූර අතහැර ගිය මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු අද මහනුවරට ගොස් මල්වතු හා අස්ගිරි මහ නායක හිමිවරුන් බැහැදැක තිඛෙනවා. මෙහිදී මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධුර අත්හැරීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව මහ නායක හිමිවරුන් දැනුම් දුන් බවයි... Read more »

යළි ධූර භාරගන්න / මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ට මහනායක හිමිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ධුරවලින් ඉවත්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ට යළිත් තම අමාත්‍යධුර භාර ගැනීමට කටයුතු කරන්නයි ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පාර්ශ්වයන්හි මහානායක හිමිවරුන් මුස්ලිම් අමාත්‍යවරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකරනවා.මහනුවර පැවැති සඟ සමුළුවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින් මහා සංඝරත්නය මේ... Read more »

ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල්තැන දෙන්න /මහනායක හිමිවරු

මෙවර වෙසක් උත්සවය ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් සමරන්නැයි අති පූජ්‍ය මල්වතු හා අස්ගිරි මහනායක හිමිවරුන් බෞද්ධ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ ඊට අදාළව උන්වහන්සේලා නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි. Read more »