බෝයිං සමාගමට බරපතල චෝදනාවක්

බෝයි 737 මැක්ස් යානාවල දෝෂයන් පිළිබද බෝයිං සමාගම තොරතුරු දැනසිටි බවට චෝදනා එල්ලවනවා. මේ ඒ පිළිබද…

අනතුරු දෙකම සමානයි – කළු පෙට්ටියෙන් හෙළිවෙයි

ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවයට අයත්ව තිබූ බෝයිං 737 මැක්ස් 7 යානය අනතුරට ලක්වීම ඊට පෙර අනතුරට පත්වූ…