රතන හිමි

ඉල්ලීම් දිනාගත් රතන හිමියන් උපවාසය නවතයි / ප්‍රතිකාර සදහා රෝහලට

පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් දින 4ක් පුරා සිදුකළ උපවාසය අද අවසන් කෙරුණා. ඒ බස්නාහිර පළාත්…

රතන හිමිය සහාය පල කර ඥානසාර හිමියන් පා ගමනක් අරඹයි

උපවාසයේ නිරත අතුරලියේ රතන හිමියන්ට සහාය පල කරමින් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඇතුලු සංඝයා වහන්සේ…