ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා සහ පුරවැසිභාව අයදුම්පත් කාල සීමාවන් මෙන්න

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන වීසා උප ඛාණ්ඩ වල වීසා අයදුම්පත් සලකා බැලීමේ කාලය සහ ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අයදුම්පත්…

රටවල් 45කට සංචාරක වීසා නිදහස අගෝස්තු 1 සිට

සංචාරක අවශ්‍යතා මත මෙරටට පැමිණීම සදහා ලොව රටවල් 45 ක් සඳහා නිදහස් සංචාරක වීසා පහසුකම් ලබාදීම…

වීසා නැති විදේශිකයින් 8,000 ක් ලංකාවේ / පිටුවහල් කිරීමට පියවර

වලංගු වීසා බලපත් නොමැතිව මෙරට රැඳී සිටින 8,000 කට ආසන්න විදේශිකයන් සියලූදෙනා එක් ස්ථානයක රඳවා තැබීමටත්,…

වීසා බලපත් නැති විදේශිකයින් පිටුවහල් කිරීමට සූදානම්

රැකියා වීසා බලපත් නොමැතිව මෙරට තුල රැකියාවල නිරත සියළු විදේශිකයින් රටෙන් පිටකරලීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදවන ලෙස…

ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිය දෙන්න ඉල්ලන රැකියා වෙනස්වෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසිභාවය අයදුම් කළ හැකි සංක්‍රමණික වීසා කාණ්ඩයට අදාළ ලයිස්තුවට නව රැකියා එක්කර තිඛෙනවා. මේ ඒ…

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ACT 190 වීසා හි නවතම ලකුණු ක්‍රමය Canberra Matrix.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය ලබා දෙන ACT 190 වීසා හි නවතම ලකුණු ක්‍රමය වන Canberra Matrix පිළිබඳ…

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචියට අයදුම් කිරීමේ ඇගයීම් වෙනස් කෙරේ

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා මෙන්ම රැකියා වීසා ලබා ගැනීමේදී තමන්ගේ නිපුණතාවන් ඇගයීමකට ලක් කෙරෙන Trade Skills…

ඔස්ට්‍රේලියාව තුල නව දෙමාපිය වීසා ක්‍රමය අප්‍රේල් 17 සිට

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව දෙමාපිය වීසා වර්ගය එළඹෙන අප්‍රේල් 17 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම…

තෝරාගත් රටවල් කිහිපයකට ලංකාවේ වීසා නිදහස

සංචාරකයන් ආකර්ශනය කර ගැනීමට තෝරා ගත් රටවල් කිහිපයක් සඳහා නිදහස් වීසා නිකුත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි…