සජිත්

ජනපති අපේක්ෂකයා සජිත් / කෘත්‍යාධිකාරියෙන් ඒකමතික තීන්දුවක්

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂකයා ලෙස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නම ස්ථිර කිරීමට එක්සත් ජාතික…

අපේක්ෂකයා සජිත් බව ස්ථිරයි / අශෝක් අඛේසිංහ – Audio

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා පිහිටුවන නව සන්ධානයේ ජනපති අපේක්ෂකත්වය ස්ථිර වශයෙන්ම අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හිමිවන…

සජිත් අපේක්ෂකයා කරන්න එජාප පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු එක්වෙයි

ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ප්‍රමුඛ පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා ලෙස පක්‍ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා…