ආසන්න-පුවත්

පාසල් විෂය නිර්දේශයෙන් ඉතිහාසය ඉවත් කිරීමේ කතාව බොරුවක්

පාසල් විෂය නිර්දේශයෙන් ඉතිහාසය ඉවත් කරන බවට සිදුකරන ප්‍රකාශ අසත්‍ය බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය අවධාරණය

ජන්ද නීති කඩන අය විශ්වාස කරන්න එපා / කොමිසම ජනතාවට කියයි

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ජන්ද නීති කඩ කරන දේශපාලන පක්ෂ හා අපේක්ෂකයින් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට විශ්වාසය තැබිය

රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය පිරිහිලා / සමීක්ෂණයක් හෙළිකරයි

රාජ්‍ය ආයතන 70ක පමණ උපායශීලීව ලබාගත් තොරතුරු පදනම් කරමින් කළ විශ්ලේෂණයක ප්‍රතිඵලය වූයේ පසුගිය වසර

පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු ප්‍රමාණය සියයට 50ික් අඩුකරන යෝජනාවක්

පළාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට පනහකින් අඩු කරන සංශෝධනයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර