ගොසිප්

ගත් ණය නොගෙව්වොත් බන්දුලගේ දේපල ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ

පෞද්ගලික බැංකුවෙන් ලබාගෙන ඇති රුපියල් එක්කෝටි විසි ලක්‍ෂයක (12,000,000) ණය මුදල් නොගෙවුවහොත් හිටපු මුදල් අමාත්‍ය

රට කැලඹූ කුරු මිනිසුන් නිට්ටෑවන් නොවේ – විශේෂ

ප්‍රදේශ රැසකින් වාර්තාවූ අසාමාන්‍ය කුරු මිනිසුන් පිළිබද සමාජයේ කතාබහක් නිර්මාණයවී තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද සවිස්තරාත්මක