ගොසිප්

සිංහරාජ අඩවියෙන් ඇල්ලූ දැවැන්තම ජාන මංකොල්ලය

මෙරට තුල සිදුවූ විශාලතම ජාන මංකොල්ලය පසුගියදා අනාවරණ කර ගැණුනා.ඒ සිංහරාජ වනාන්තරයෙනුයි.මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

මධූෂ් ඇතුලු පිරිසේ ඉරණම ලියවෙන හැටි – නීතිය

මාකදුරේ මධූෂ් ඇතුලු පිරිසක් ඩුබායිහීදී අත්අඩංගුවට පත්වීමෙන් පසු ඔවුන්ට එරෙහිව අනුගමනය කිරීමට නියමිත පියවරයන් පිළිබද

මාකදුරේ මදූෂ් සමග කොටුවූ පිරිසට ගායකයින් 2ක් හා නළුවෙක්

ඩුබායි හී සුපිරි හෝටලයක් තුලදී අත්අඩංගුවට ගත් මාකදුරේ මදූෂ් ඇතුලු කණ්ඩායමට 25 දෙනකු ඇතුලත් බව