ධනවත්ම ලාංකිකයා හෙළිකරන දියුණුවේ රහස් 10

පුද්ගලයකුට දියුණූවීම සදහා උචිත සාර්ථකම පියවර 10 මෙරට ධනවත්ම පුද්ගලයා වන ධම්මික පෙරේරා මහතා විසින් අනාවරණ කර තිබෙනවා. මේ ඒ

Read more

ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා නීති ලිහිල් කරයි

ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් පැවැති දැඩි නීති මෙම වසරේ සිට ලිහිල් කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

Read more

චන්ද්‍රග්‍රහණ 2යි / සූර්යග්‍රහණ 3යි

මේ වසරේදී චන්ද්‍රග්‍රහණ දෙකක් සහ සූර්යග්‍රහණ තුනක් දැක ගත හැකි වන බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය පවසනවා. එහි

Read more