වැඩියෙන් නැරඹූ

ඊජීප්තු සත්වෝද්‍යානයේ සීබ්‍රා බූරුවෙක්ලු

ඊජීප්තුවේ සත්වෝද්‍යානයකදී බූරුවෙකු වර්ණ ගන්වා සීබ්‍රාවකු ලෙස ප්‍රදර්ශනය කළ බවට චෝදනා එල්ලවූ සත්වෝද්‍යානය එම චෝදනාව

ඉම්රාන් ඛාන් අගමැති පුටුවට / ඉන්දියාව සීරුවෙන්

පකිස්ථානයේ මහ මැතිවාරණයේ මෙතෙක් ප්‍රකාශිත ප්‍රතිඵල අනුව ඉම්රාන් ඛාන්ගේ තාරික් ඊ ඉන්සාෆ් පක්ෂය ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට

21 වන සියවසේ දීර්ඝතම ලෝහිත චන්ද්‍රග්‍රහණය අද

21 වන සියවසේ දිස්වන දීර්ඝතම ලෝහිත චන්ද්‍රග්‍රහණය ද රාත්‍රීයේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු රටවල් කිහිපයකට පූර්ණ