ධනවත්ම ලාංකිකයා හෙළිකරන දියුණුවේ රහස් 10

පුද්ගලයකුට දියුණූවීම සදහා උචිත සාර්ථකම පියවර 10 මෙරට ධනවත්ම පුද්ගලයා වන ධම්මික පෙරේරා මහතා විසින් අනාවරණ කර තිබෙනවා. මේ ඒ

Read more

ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා නීති ලිහිල් කරයි

ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් පැවැති දැඩි නීති මෙම වසරේ සිට ලිහිල් කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

Read more