විශේෂාංග

සුපිරි නගරයකට යටින් ගැඹුරු පොලොවේ අභිරහස් භූමියක්

කැනඩාවේ මෙන්ම ලෝකයේ සුපිරිතම නගරයක් ලෙසයි මොන්ට්‍රියෙල් නගරය සැලකෙන්නේ. මොන්ට්‍රියෙල් සම්මුතිය හේතුවෙන්ද එම නගරය ලෝකයේ

එකම මොහොතක ලොව පුරා සිදුවූ විස්මිත සිදුවීම් මාලාව

ලෝකය පුරා විවිධ ආකාරයේ ආසාමාන්‍ය සිදුවීම් වාර්තාවීම නිරන්තරයෙන් සිදුවන්නක්. එහෙත් ඊටත් වඩා අසාමාන්‍ය ආකාරයේ සිදුවීම්