විශේෂාංග

පොලිසියට භාරවූ ප්‍රවීන ගායකයාගේ බිරිඳ රිමාන්ඩ්

රන් භාණ්ඩ වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සැකපිට තංගල්ල පොලිසියට බාරවූ ප්‍රවීණ ගායකයකුගේ බිරිද වන හෂිනි අමේන්ද්‍රා ලබන