විශේෂාංග

ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී ඩබ්ලිව් ප්‍රේමරත්න මහතා නික්මෙයි

ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී ඩබ්ලිව්.ප්‍රේමරත්න මහතා අභාවප්‍රාප්තවී තිඛෙනවා. ඒ කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදීයි.  මියයන