ආසන්න පුවත්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ප්‍රජාතන්තවාදයට දිරියක් / ජේ සී අලවතුවල

මෙරට තුල තවදුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද ලබාදුන් වාරණ නියෝගය

ජන ගැටළුවලට මුල් තැන දෙන්න / නියෝජ්‍ය ඇමති ජේ සී රාජ්‍ය සේවයෙන් ඉල්ලයි

ග්‍රාමීය ජනතාවට උපරිම සේවාවක් ලබාදීම වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කිරීමට රජය කැපව සිටින බව ස්වදේශ

ආපදා සහන කඩිනම් කරන්න / නියෝජ්‍ය ඇමති අලවතුවලගෙන් උපදෙස්

අධික වර්ෂාව සමග කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසකට බලපෑ ආපදා තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත්වූවන්ට සහන සැලසීම කඩිනම්