වැඩියෙන් නැරඹූ

හිල්ටන් , හයට් හෝටල් පැවරීම ස්ථිරයි / නිවේදනය මෙන්න

හිල්ටන් හෝටලය හා ඉදිවෙමින් පවතින හයට් හෝටලය පුද්ගලික ආයෝජකයින්ට පැවරීමට ගෙන ඇති තීරණය මුදල් අමාත්‍යාංශය

මෝදිගෙන් සිංහල ට්විටර් පණිවිඩයක්

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා විසින් සිංහල භාෂාවෙන් ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ මහත්මා

ආණ්ඩුවේ සුපිරි හෝටල් 2ක් අලෙවි කිරීමේ සූදානමක්

රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වය සහිත සුපිරි හෝටල් දෙකක් ඉදිරි සය මස තුල අලෙවි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි

ක්‍රිකට් අක්‍රමිකතාව ගැන පොලිස්පතිට ලිපියක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදුව ඇතැයි කියන මූල්‍ය වංචාව පිළිබඳව සිදුකරන විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා සහ ක්‍රීඩා