විදෙස්

කඩා වැටුණු ඉන්දුනීසියානු යානයේ සුන්බුන් හමුවෙයි

ජාවා දූපත අසළ මුහුදට කඩා වැටුණු ඉන්දුනීසියානු ලයන් එයාර් ගුවන් යානයේ සුන්බුන් හමුව තිබෙනවා. ඒ ජාවා දූපත් ආසන්නයෙන්

වොෂින්ටන් පෝස්ට් පුවත්පත අපරාධකරු පෙන්නයි

තම පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂෝගි ඝාතනයේ සත්‍යය හෙළිකරන්නැයි බලකරමින් වොෂින්ටන් පෝස්ට් පුවත්පත සිය නවතම මුද්‍රණයේ

කෂෝගි ඝාතනය ලංකාවේ මාධ්‍ය සංවිධාන හෙළිදකී

වොෂින්ටන් පෝස්ට් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂෝගි සවුදි අරාබිය විසින් තුර්කියේදී ඝාතනය කිරීම මෙරට මාධ්‍ය සංවිධාන

අතුරුදන් මාධ්‍යවේදියාගේ සිරුර කොටස්වලට වෙන් කරලා

අතුරුදන්වූ සවුදි අරාබි මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂෝගී ඉස්තාන්බුල්හී සවුදි අරාබි තානාපති කාර්යාලය තුලදී ඝාතනය කර සිරුර