අඛණ්ඩව ආසදිතයන් ඉහළට / අද 2,794 යි

අද දිනයේ මෙරටින් හඳුනා ගත් කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 2,794 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
ඒ තවත් ආසාදිතයන් 882ක් වාර්තා වීම සමගයි.

පුවත යවන්න