අඛණ්ඩව පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කිරීමට සන්ධානයෙන් තීරණයක්

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්ද වර්ජනය කිරීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කැදවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්.
කතානායකවරයා එම ධූරයේ කටයුතු කරන තාක් මෙම පියවර ගන්නා බවද චන්ද්‍රසේන මහතා අවධාරණය කළා.