අගමැතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද රාත්‍රියේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එහිදී වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව අග්‍රමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කිරීමට නියමිත බවයි එම වාර්තා සදහන් කරන්නේ.