අගමැතිගේ මුදල් කැපීමේ යෝජනාවට එස් බී එරෙහි වෙයි-Video

මුදල් පිළිබද යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට හැකියාව පවතින්නේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයකුට පමණක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් බී දිසානායක මහතා පවසනවා.
පාර්ලිමේන්තුවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.
එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාද ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කළා.