අගමැති ඉතාලි සංචාරයට පිටත්ව යයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉතාලි සංචාරය සදහා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගොස් තිඛෙනවා.
මෙම සංචාරයේ දී G20 අන්තර් ආගමික හා සංස්කෘතික ඉතාලි සමුළුව-2021 (G20 Interfaith Forum Italy-2021) ආරම්භක සැසියේ ප්රධාන දේශනය පැවැත්වීම ඇතුළු රාජතාන්ත්රික හමුවීම් කිහිපයකට එක්වීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සූදානමින් සිටි.
විදේශ කටයුතු අමාත්ය, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, අග්රාමාත්ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහත්වරු ඇතුළු දූත පිරිසක් ද මෙම සංචාරයට එක්ව සිටිති.
පුවත යවන්න