අගමැති එක්ක මොන තරහක්ද ? කවුද කිව්වේ ? – විමල් වීරවංශ – Audio

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග මතභේදයක් පවතින බවට මාධ්‍ය පළ කරන වාර්තා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ඊයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා.
ඒ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ පවත්වන පළමු ප්‍රදර්ශනය අගමැතිවරයා සමග එක්ව විවෘත කිරීමෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

පුවත යවන්න