අගමැති ජන්ද සටනට කුරුණෑගලින් එන ලකුණු

මෙවර මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
පසුගය මහ මැතිවරණයෙන්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූයේ එම දිස්ත්‍රික්කයෙනුයි.
ජනාධිපති ධූරයට තේරී පත්වන තෙක්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනයෙන් පාර්ලිමේන්තුව කරනු ලැබුවා.