අගමැති බංග්ලාදේශයට ළගාවෙයි

දින දෙකක සංචාරයක් සඳහා බංග්ලාදේශය බලා පිටත්වූ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, ඩකා අගනුවර හස්රාත් ශාජලාල් ගුවන්තොටුපොළට ළඟාවී තිබෙනවා.

බංග්ලාදේශ අගමැතිනී ශේයික් හසීනා මහත්මිය විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න