අගෝස්තුවේ පාසල් විවෘත කළ හැකි බවට සෞඛ්‍ය අංශ විශ්වාසයෙන්

ගුරුවරුන්ට සහ සිසුන්ට එන්නත් ලබාදීමෙන් අනතුරුව ලබන අගෝස්තු මාසයේදී පමණ පාසල් විවෘත කිරීමට හැකි වනු ඇති බවට සෞඛ්‍ය අංශ විශ්වාසය පළ කරනවා. ළමයින් සදහා ෆයිසර් එන්නත සුදුසු බවයි ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සුරන්ත පෙරේරා මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේ.

 

පුවත යවන්න