අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 17 ක උපරිම මිල සීමා ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 17 ක උපරිම මිල සීමා ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

පරිප්පු,  සීනි,  ලොකු ලූනු,  ටින් මාළු,  කිරිපිටි,  හාල්මැස්සන්,  අර්තාපල්, තිරිගු පිටි,  කරවල,  පොල් හා කුකුළුමස් මෙසේ උපරිම මිල සීමා ඉවත් කළ භාණ්ඩ වලට ඇතුළත්. මේ අතර ආනයනික සහල් සදහා මෙතෙක් පනවා තිබූ බදු මුදල ද අඩුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආනයනික සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා පැවති රුපියල් 65 ක් වන විශේෂ වෙළෙද භාණ්ඩ බද්ද සති 25 ත් සදහා අඩු කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.

 

පුවත යවන්න