අදත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 955 ක්

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 955 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරටින් දිනකදී වාර්තාවූ දෙවන වැඩිම ආසාදිතයන් ගණන අද වාර්තාවී තිබුණා.

ඒ අනුව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයන් ගණන 6,152 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේ මෙරටින් ආසාදිතයන් 976 ක් හදුනා ගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න