අදත් කොරෝනා මරණ 08 ක් / මුළු මරණ 351 ක් තෙක් ඉහළට

අද දිනය තුල ලංකාවෙන් නව කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ ආසාදිත මරණ ගණන 351 ක් බවට පත්වුණා.
මෙම මරණ වාර්තා වී ඇත්තේ , කොච්චිකඩේ , කඩවත , මොරටුව,කැළණිය , කොළඹ 14,කොළඹ 13, මහරගම හා මූන්දලම ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න