අදත් කොරෝනා මරණ 4ක් / මුළු සංඛ්‍යාව 343 යි

අද දිනය තුල තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
එම මරණ සිදුව ඇත්තේ කොළඹ 03, නාවල , බගවන්තලාව හා මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශවලයි.

පුවත යවන්න