අදත් කොරෝනා මරණ 55ක් / සමස්ථ කොරෝනා මරණ 2,315ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 55ක් අද දිනයේ වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2,315ක්.

 

පුවත යවන්න