අදත් කොරෝනා මරණ 6ක් / සමස්ථය 667 යි

අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ 6ක් වාර්තා වුණා.
ඒ බොරලැස්ගමුව, මහනුවර , වත්තල, වැලිමඩ, කළුතර උතුර හා නාවලපිටිය ප්‍රදේශවලින්.

පුවත යවන්න