අදත් විසඳුමක් නැතිනම් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග / ගුරු සංගම්

සිය වැටුප් ගැටලුව විසඳීමට ‍කැබිනට් මණ්ඩලය නිසි පියවරගෙන නොමැති නම් ඉදිරියේ දී දැඩි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමර්ගයකට යොමුවීමට බලාපොරොත්තු වන බව ලංකා ගුරු සංගමය පවසනවා.

එහි ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කළේ සිය ගැටලු විසඳීම ආණ්ඩුව මගහරිමින් සිටින බවයි.

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගුරුවරුන්ට විවිධ චෝදනා එල්ල කිරීමට ද ඇතැම් පුද්ගලයින් උත්සාහ දරමින් සිටින බව ඔහු පැවසුවා.
ගුරුවරුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මඩ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වන තත්ත්වයක්ද නිරීක්ෂණය කර ඇති බවයි ගුරු සංගම් නියෝජිතයන් පවසන්නේ.

පුවත යවන්න