අද ආසාදිතයන් 1,253 ක්

අද (08) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,253ක් හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 621,985ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න