අද ආසාදිතයින් 1,331ක්

අද (06) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,331ක් හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 618,520ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පුවත යවන්න