අද එක් කොරෝනා මරණයක් / සමස්ථය 546 යි

කෙරෝනා ආසාදිත එක් මරණයක් අද වාර්තා කර තිබෙනවා.
මෙසේ මරණයට පත්ව තිබුණේ මැදිරිගිරියේ පදිංචිව සිටි 64 හැවිරිදි කාන්තාවක්.

මේ සමග ලංකාවේ කොරෝනා මරණ ගණන 546 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න