අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,923 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 1,923 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
මෙය දිනක් තුල මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි.

පුවත යවන්න