අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 278 ක් හා එක් කොරෝනා මරණයක්

ගතවූ දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 278 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
විදෙස්ගතව සිට පැමිණි පුද්ගලයන් 18 දෙනෙකු ද ඊට ඇතුලත්.
මේ අතර එක් කොරෝනා ආසාදිත මරණයක් ද අද දිනයේ වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න