අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,915 ක් හා තවත් කොරෝනා මරණ 185 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,915 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ වන විට සක්‍රීය ආසාදිතයන් ගණන 74,122ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.
මේ අතර ඊයේ දිනයේ දී නව කොරෝනා මරණ 185 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 10,689ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

ImageImageImage

පුවත යවන්න