අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 292 ක්

අද දිනයේ මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදිතයන් 292 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති මෙරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 86,977ක් දක්වා ඉහළගියා.
මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 83,561ක්.

පුවත යවන්න