අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 302 යි / එක් කොරෝනා මරණයයි

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 302ක් මේ දක්වා වාර්තා වී තිබෙනවා.
පස්වරුවේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 140 දෙනා අතරට බන්ධනාගාර ආසාදිතයන් 24ක් ද ඇතුලත්.
මේ අතර අද එක් කොරෝනා මරණයක් වාර්තා වුණා.
ඒ ඉබ්බාගමුව ප්‍රදේශයෙන්.

පුවත යවන්න