අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 4,472 ක් / කොරෝනා මරණ 198 ක් වාර්තා කරයි

තවත් කොරෝනා මරණ 198ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් අද තහවුරු කර තිබෙනවා.
ඒ සමග මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 7948 දක්වා ඉහල ගිය අතර මෙය දිනකදී වාර්තා කල වැඩිම මරණ ප‍්‍රමාණයයි.

අද දිනයේ තවත් ආසාදිතයින් 4472ක් වාර්තා කෙරුණා.

පුවත යවන්න