අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 492 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 492 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
පස්වරුවේ ආසාදිතයන් 270ක් වාර්තාවූ අතර ඉන් 15ක් බන්ධනාගාරගත පුද්ගලයන්.

පුවත යවන්න