අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 711 ක්

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 711 ක් වාර්තාවන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා.

පුවත යවන්න