අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 793 යි / මරණ 2යි

ගතවූ දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 793 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 133ක් වාර්තා වූ බවයි.
මේ අතර දිනය තු-ල කොරෝනා මරණ 02ක් වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව, මෙරට වාර්තා වූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 644 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති තිබෙනවා.

පුවත යවන්න