අද කොරෝනා ආසාදිතයන් 877 ක්/ ඊයේ කොරෝනා මරණ 14ක්

කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් තවත් 877 දෙනකු අද දිනයේ තහවුරු කර තිබෙනවා.
විදේශගතව සිට පැමිණි 8 දෙනකු ද මීට ඇතුලත් වන අතර සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 602,763 ක් දක්වා වර්ධනය වූ බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා නිවේදනය කළේ.
මේ අතර තවත් කොරෝනා මරණ 14 ක් ඊයේ වාර්තා කර තිබෙනවා.
මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 15,313 ක්.
මිය ගිය අය අතර වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි 6 දෙනකු, අවුරුදු 30 ත් 59 ත් අතර 7 දෙනකු සහ වයස අවුරුදු 30ට අඩු එක් අයකු වනවා.

පුවත යවන්න