අද කොරෝනා මරණ 13ක් වාර්තා කරයි / සමස්ථය 422 යි

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 13ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ , නුවරඑළිය, ආගරපතන, පෑලියගොඩ,බෝම්බුවල, කළුතර , නෑබොඩ,මග්ගොන, උතුරු කළුතර (මරණ 2ක්) , ගම්පොල, පානදුර, වෑඋඩ හා නුගේගොඩින් මෙම මරණ 13 වාර්තාවූ බවයි.

පුවත යවන්න