අද කොරෝනා මරණ 13ක් / සමස්ථය 709 යි

අද දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 13ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
දිවුලපිටිය, ජාඇල, මාවිල්මඩ, මීගමුව, මාලබේ, බොරැල්ල , නුවරඑළිය, මෝදර , නිට්ටඹුව, පානදුර, බුලත්සිංහල, ගම්පහ ප්‍රදේශවලින් මෙම මරණ වාර්තා වුණා.
මේ සමග ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 709 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

 

පුවත යවන්න